Зміст збірника студентських наукових праць "Студентський вісник НУВГП" (Випуск - 2(4)), 2015 рік

Зміст збірника студентських наукових праць "Студентський вісник НУВГП" (Випуск - 2(4)), 2015 рік

ЗМІСТ 
збірника студентських наукових праць 
Студентський вісник НУВГП 
2015 - 2 (4), 2015 рік

  

1 Алексєєвець І. П. ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА КОМПЛЕКСУ ПРОТИЕРОЗІЙНИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД
2 Базилюк В. Ю. ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «РІВЕНЬ ЛТД»
3 Булах О. В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
4 Величко О. А. ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНУ
5 Величко О. А. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «РІВНЕ-БОРОШНО»)
6 Возняк Д. М. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ З ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ ВІД ЗАТОПЛЕННЯ ТА ПІДТОПЛЕННЯ
7 Ганін П. С.,
Віюк С. А.
СУПЕРГРАФІКА: ПОТЕНЦІАЛ РІЗНОВИДІВ ВУЛИЧНОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ
8 Герасимчук К. В. ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
9 Герус О. І. ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ НА ОБЛІКОВІ РІШЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ФІЛІЇ «КОРЕЦЬКИЙ РАЙАВТОДОР», КРИТИЧНИЙ РОЗГЛЯД, ЗАХОДИ ПО ОПТИМІЗАЦІЇ
10 Гоч М. В. АНАЛІЗ ВТРАТ ТИСКУ В ГІДРОЛІНІЇ ЕКСКАВАТОРА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
11 Гришкевич П. М. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
12 Дзюра А. ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО БУДІВНИЦТВУ СЕЛЕЗАХИСНИХ СПОРУД
13 Дубарець М. С. ВПЛИВ СЕЗОННИХ ФАКТОРІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ НА ФОРМУВАННЯ ЇХ ЯКОСТІ 
14 Жичковська І. О. ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАНЬ МОНОЛІТНИХ ОБЛИЦЮВАНЬ КАНАЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДОБАВКИ “ПЕНЕТРОН АДМІКС”
15 Жук М. М. ОСНОВНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
16 Загоруйко О. М. АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗШАТУННИХ ДВЗ
17 Каращук А. Ю. НЕОБХІДНІСТЬ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРИВАТНОГО МАЙНА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
18 Карпінська М. М. ІНТЕГРОВАНА ОЦІНКА ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
19 Кирильчук Ю. Ю. ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
20 Китюшко О. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОРЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА
21 Кільченко М. І. ОСНОВИ  СИНЕРГЕТИКИ
22 Клюха Н. В. ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ : ВІТЧИЗНЯНА ТА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКИ
23 Ковальчук Р. В. ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ БУЛЬДОЗЕРІВ
24 Колядич І. В. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСОБІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ПОКУПЦІВ
25 Кондратюк А.Ю. ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
26 Конончук М. М. НЕОБХІДНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
27 Кость К. О. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
28 Крижановський Р. А. ГЕНЕЗИС ПРЯМИХ ПОДАТКІВ В ЄВРОПІ
29 Крутий  Д. І.,
Шевчук Ю. В.
ПОБУДОВА ТРАЄКТОРІЙ ДОННИХ ТЕЧІЙ НА КРУГОВОМУ ПОВОРОТІ РУСЛА
30 Курбала Л. В. ОБГРУНТУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСОБУ ЗМЕНШЕННЯ ЙОГО ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
31 Лисачок А. РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РАДИКАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ: ДОСВІД ГРУЗІЇ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
32 Лоєвська А. О. ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ
33 Люшин А. Л. ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
34 Ляшук А. М. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
35 Максимова В. С.,
Петрик О. С.
ПОПЕРЕЧНІ ШВИДКОСТІ ТЕЧІЇ НА ВИГИНІ ШИРОКОГО ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКУ
36 Максимчук Ю. А. ЗМІНИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ СТИР НА ФОНІ СУЧАСНОГО РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
37 Мельничук О. І. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ БАКРУТСТВА В УКРАЇНІ
38 Мовчан В. В. АНАЛІЗ РАЦІОНАЛЬНОСТІ РОЗКЛАДУ ДЗВІНКІВ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ НУВГП
39 Мороз А. О. ФІЗИКО – ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ГРУНТІВ
40 Наумець М. В. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО МІНІ-ПАРКУ
41 Оводюк Н. М. ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
42 Озимок В. Д. ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЬ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
43 Омельчук І. С. ДЕКОРАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ В АРХІТЕКТУРІ ЧЕСЬКИХ КОЛОНІЙ НА ВОЛИНІ
44 Підгрушний В. А. ТОВАРНИЙ ФЕТИШИЗМ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
45 Підгрушний В. А. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
46 Полунець В. В. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ КАНАТІВ І ШКІВІВ
47 Попок Т. В. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ : ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАГРОЗИ
48 Реньова О. К. СУЧАСНА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
49 Рудик Н. О.  ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМ ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ
50 Собчук С. М. ФІНАНСОВИЙ  СТАН  ПІДПРИЄМСТВА  ТА ШЛЯХИ  ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
51 Сторчак К. С. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
52 Тиховецька О. М.  АЛЬТЕРНАТИВНІ ЦИКЛИ РОБОТИ ДВЗ
53 Туровська А. О. АНАЛІЗ ДОВГОСТРОКОВОЇ ДИНАМІКИ РЕАЛЬНОГО ВВП УКРАЇНИ
54 Турчик І. І. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЗАХОДІВ ПО ВІДНОВЛЕННЮ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ
55 Тхорук В. ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
56 Федорчук В. П. ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ В ШЛЯХО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
57 Федюра О. С. ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ
58 Франкова І.,
Шмиговський О.
ВИКОРИСТАННЯ PROBE ДАНИХ
59 Хомич О. АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ СУЧАСНИМ СВІТОВИМ ТЕНДЕНЦІЯМ
60 Шабловський А. О. ПОРІВНЯННЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ ПИЛИПА ОРЛИКА ТА КОНСТИТУЦІЄЮ УНР 1918 р.
61 Шило Б. В. ГІРАВЛІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХВИЛЯСТОГО СТРИБКА
62 Шило Б. В.  РОЗРАХУНКИ МІСЦЕВИХ ДЕФОРМАЦІЙ ГРУНТУ НА ОСНОВІ МАСООБМІНО-КОНВЕКТИВНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
63 Якименко В. І. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА НА РІВНЕНЩИНІ
64 Якобчук М. Ю. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА МІСТОБУДІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ШТЕТЛІВ НА ВОЛИНІ
65 Ясинський Р. О. ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ШЛЯХІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗЕРНА ВІД ЕЛЕВАТОРІВ ДО ПОРТІВ
66 Яскал Я. ТЕХНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ВІТЧИЗНЯНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Відповідальні секретарі Россінський В. М., Мамай Л. М.назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки