Навчально-науковий центр розвитку іншомовної освіти

Адреса:  м. Рівне, вул. Соборна 11, навчальний корпус № 1, каб. 159

  (0362) XX-XX-XX, вн. X-XX

  nnc-rio@nuwm.edu.ua

Основне завдання центру – сприяти посиленню позиції університету у сучасному полікультурному освітньому середовищі через вдосконалення навичок іншомовного спілкування професорсько-викладацького складу та студентів.

Напрямки роботи Центру:

• формальні та неформальні заняття для вивчення та / чи вдосконалення рівня володіння іноземною мовою (англійська, німецька, польська та інші за потребою), в основі яких лежать і практично втілюються стандарти CEFR («Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання»)
• проведення науково-практичних досліджень в галузі лінгвістики, лінгводидактики, методики викладання іноземних мов з метою вдосконалення процесу навчання та тестування;
• удосконалення мовної і комунікативної компетенції студентів і викладачів, підвищення загального рівня володіння сучасними іноземними мовами, підтримка міжнародної мобільності. Крім навчання іноземних мов і сертифікації знань з іноземних мов, Центр пропонуватиме підготовку до міжнародних іспитів, вступних випробувань у магістратуру з іноземної мови, ЗНО, а також курси ділової іноземної мови та спеціалізовані курси;
• розвиток англійської як мови викладання (Еnglish as a Мedium of Іnstruction);
• участь у грантовій діяльності університету;
• діяльність спрямована на інтеграцію молоді до світового волонтерського руху, ознайомлення з кращими практиками неформального навчання.