Науково-дослідна фізико-технологічна лабораторія напівпровідникового матеріалознавства

Лабораторія була організована в 1977 р. з метою проведення фундаментальних та прикладних досліджень в області напівпровідникового матеріалознавства. Наукові результати лабораторії реалізовані в 4 кандидатських дисертаціях, 2 авторських свідоцтвах і понад 150 публікаціях, більше 30 з яких прореферовано міжнародними науковометричними базами даних SCOPUS, Springer Link, Thomson ISIтощо. На базі лабораторії проводили дослідження більше 50 студентів по лінії студентського наукового товариства. Результати роботи лабораторії висувались (разом з іншими науковими установами України) на здобуття Державної премії України (2010, 2011 рр.). 

Лабораторія підтримує наукові контакти з провідними вищими навчальними закладами України (Чернівецький національний університет, Львівський національний університет ім. І.Франка, Ужгородський національний університет, Національний університет Львівська політехніка), академічними установами України (Інститут напівпровідників АН України, Харківський фізико-технічний інститут), зарубіжними установами (Center for Microelectronics and Nanotechnology, University of Rzeszow, Aalto University, Finland Брукхейвенська національна лабораторія,США, Карлів університет, Чехія, Hull University, UK).

Напрями наукових досліджень:

  1. Вирощування, легування і термічна обробка кристалів напівпровідникових сполук, зокрема CdTe, і твердих розчинів на його основі.
  2. Дослідження температурних залежностей електрофізичних характеристик власних кристалів і кристалів, вирощених в інших лабораторіях.
  3. Дослідження параметрів та механізму дрейфового руху іонів Ag+ в кристалічних та склоподібних суперіонних сплавах систем Ag–Si(Ge, Sn)–S(Se, Te)–Cl(Br, I) та Ag–Sb(Bi)–S(Se, Te)–Cl(Br, I).
  4. Термодинамічні властивості сполук зазначених систем.
  5. Фотоелектричні дослідження напівпровідникових кристалів.

Основні напрями діяльності:

  • виконання фундаментальних пошукових робіт в галузі твердотільного напівпровідникового матеріалознавства;
  • встановлення взаємозв’язку між хімічним складом та фізичними властивостями досліджених матеріалів;
  • оцінка можливостей практичного використання синтезованих зразків, зокрема пошук нових суперіонних кристалічних та склоподібних сплавів, які за параметрами електро- та масо переносу належать до класу суперіонних матеріалів;
  • лабораторія сприяє підвищенню фахової підготовки студентів та викладачів кафедри шляхом залучення їх до виконання наукових досліджень.

Науковий керівник

Никонюк Євген Сергійович - к.ф.-м.н., доцент. Тел. 097-2984322.

Заступник керівника

 Мороз Микола Володимирович - к.ф.-м.н., доцент. Тел. 068-1460878.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

СТАТТЯ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІЗнайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку