Науково-дослідна лабораторія управління земельними ресурсами та геоінформатики

Лабораторія створена згідно генеральної угоди про співробітництво між Державним комітетом по земельних ресурсах України та Рівненським державним технічним університетом (НУВГП).

Напрями наукових досліджень:

 • Експериментальні та теоретичні дослідження процесів, що відбуваються в земельних ресурсах.
 • Дослідження забруднення земельних ресурсів промисловими і побутовими відходами.
 • Вивчення проблем моніторингу земель і розробка наукових методів та інформаційних технологій моніторингу.
 • Розробка рекомендацій з питань охорони земель.
 • Розробка наукових методів і моделей ефективного управління земельними ресурсами.
 • Розробка систем підтримки управлінських рішень, інформаційно-консультаційних, інформаційно-експертних, геоінформаційних та ін. моделей і систем за потребами ефективного використання земельних ресурсів.
 • Прогнозування стану та продуктивності земель.
 • Моніторинг, оцінка, прогнозування та управління станом меліоративних земель.
 • Дослідження,   які   сприятимуть   створенню   автоматизованої   кадастро-реєстраційної системи.
 • Проблеми створення геоінформаційних систем.
 • Розробка нових та удосконалення існуючих методів моніторингу земель на меліоративних системах великих господарських комплексах, в зонах житлового та рекреаційного призначення.
 • Дослідження геодинамічних процесів та врахування їх при оцінці земель.
 • Розробка питань та удосконалення методики комплексної оцінки території населених пунктів.

Основні напрями діяльності:

 • виконання замовлення Держкомзему з питань створення кадастро-реєстраційної системи;
 • виконання замовлень ліцензованих установ та підприємств, надання науково-технічної допомоги з питань розпаювання та інвентаризації земель, їх грошової оцінки , підготовки технічної документації для видачі державних актів на право постійного користування та приватної власності на землю;
 • організації семінарів, конференцій, нарад;
 • організації навчання працівників виробничих організацій та установ в межах інституту післядипломної освіти та факультету підвищення кваліфікації;
 • залучення аспірантів та студентів до виконання наукових та вишукувальних робіт;
 • використання результатів досліджень в навчальному процесі;
 • видання монографій, посібників, методичних вказівок.

Науковий керівник 

Мошинський Віктор Степанович - д. с.-г. н., професор, ректор НУВГП. Має в своєму доробку 117 наукових  публікацій у галузі охорони довкілля, сільськогосподарських меліорацій, управління територіями, ґрунтознавства, землеробства, прогнозування та управління продуктивністю сільськогосподарських земель, математичного моделювання, оцінки екологічної стійкості природно-техногенних систем.

Заступник керівника

Корбутяк Василь Михайлович - к.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики.

 Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки