Науково-дослідна лабораторія процесів та апаратів фізико-хімічних методів очистки

Наукові напрями:

 • розробка та дослідження нових технологій фізико-хімічних методів очистки;
 • розробка нових та удосконалення існуючих методів діагностики якості технологічних середовищ, що потребують очистки;
 • дослідження технологічних параметрів процесів фізико-хімічних методів очистки з метою їх оптимізації;
 • розробка нових конструкцій апаратів для фізико-хімічних методів очистки;
 • удосконалення методики оцінки ефективності роботи апаратів для фізико-хімічної очистки.

Основні напрями діяльності:

 • виконання замовлень підприємств різної форми власності з розробки, виготовлення і впровадження апаратів фізико-хімічної очистки;
 • розробка і передача науково-технічної документації підприємствам для впровадження фізико-хімічних методів очистки;
 • продаж ліцензій на використання науково-технічних розробок лабораторії;
 • залучення аспірантів та студентів до виконання науково-дослідних робіт;
 • організація навчання працівників виробничих підприємств на базі факультету підвищення кваліфікації;
 • організація семінарів, конференцій, нарад;
 • використання результатів досліджень в навчальному процесі;
 • видання монографій, посібників, методичних вказівок.

Науковий керівник

Гаращенко В’ячеслав Іванович - к.т.н., доцент.Знайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку