Науково-дослідна лабораторія природооблаштування і гідромеліорацій

Лабораторія є науковим підрозділом НУВГП, що  входить до складу НДЧ Університету для розробки наукового напрямку, пов’язаного зі створенням та функціонуванням складних природно-техногенних об’єктів і систем, шляхом розроблення наукових принципів, методів і моделей обґрунтування оптимальних технічних і технологічних рішень у проектах будівництва і реконструкції водогосподарсько-меліоративних об’єктів та систем на еколого-економічних засадах зі застосуванням сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій.

Основні напрями діяльності:

  1. Лабораторія здійснює наукові дослідження відповідно до тематичного плану фундаментальних та прикладних наукових робіт Університету з іншими установами на виконання науково-дослідних робіт.
  2. Лабораторія співпрацює з організаціями та установами, випусковими кафедрами за профілем своєї діяльності щодо організації впровадження результатів наукових досліджень і розробок у виробництва та навчальний процес.
  3. Лабораторія сприяє підвищенню якості підготовки спеціалістів через залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт та підготовку кадрів підвищеної кваліфікації на базі виконуваних наукових досліджень.
  4. Лабораторія забезпечує необхідну роботозатність використовуваних приладів і обладнання у відповідності до вимог державних стандартів.

Науковий керівник

Рокочинський Анатолій Миколайович -  д.т.н., професор, зав. кафедри природооблаштування та гідромеліорацій.Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці