Науково-дослідна лабораторія охорони та відтворення природних ресурсів

Лабораторія створена з метою вдосконалення та розширення досліджень в галузі екології, ґрунтознавства, рибництва, іхтіології та інших суміжні фундаментальних і прикладних наук.

Основні напрями діяльності:

  • ефективне використання наукового потенціалу університету;
  • пріоритетний розвиток фундаментальних та прикладних досліджень в галузі сільського та рибного господарства, екології, іхтіології, гідробіології та суміжних галузей створення принципово нової техніки, технологій і матеріалів;
  • підвищення якості підготовки спеціалістів в галузі іхтіології, рибництва, екології та охорони навколишнього природного середовища, агрохімії та ґрунтознавства шляхом активної використання в учбовому процесі результатів наукових досліджень, широкого залучення студентів до їх виконання, формування наукових шкіл і висококваліфікованих наукові колективів;
  • забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів на основі забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації, перепідготовки тапідвищення кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу;
  • розвиток перспективних форм науково-технічного співробітництва з підприємствам установами та організаціями в галузі рибного господарства та екології з метою спільної розв'язання великих науково-технічних задач та розширення використання університетські розробок у виробництві;
  • розширення міжнародного науково-технічного співробітництва з учбовими закладами та фірмами іноземних країн з метою спільної розробки та реалізації конкурентноздатної наукові технічної продукції в галузі сільського та рибного господарства;
  • створення якісно нової експериментально-виробничої бази для вирішення проблем охорони земельних ресурсів, рибництва, іхтіології, екології та інших;
  • виготовлення якісної наукової, науково-дослідної, науково-технічної продукції з агрохімії ґрунтознавства, іхтіології, рибництва, екології, гідробіології.

Науковий керівник

Вознюк Степан Тихонович - д.с.-г. н., професор.Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці