Науково-дослідна лабораторія гідродинаміки білякритичних течій

Лабораторію створено 2 січня  2008 року на базі кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин (наказ №14 від 23.01.2008 р.). Свою діяльність лабораторія здійснює відповідно до діючого Положення про НДЛ гідродинаміки білякритичних течій НДЧ  НУВГП, затвердженого 02.01.2008 р., та згідно з розпорядженням ректора №426 від 17.07.2013 р. За період свого існування лабораторія виконала і продовжує виконувати великий обсяг держбюджетних і госпдоговірних  науково-дослідних робіт. Лабораторія координує свою діяльність з відділом гідродинаміки хвильових процесів Інституту гідромеханіки НАН України (завідувач відділу д.ф-м.н., професор Селезов І.Т.). Про це свідчать держбюджетні роботи І-34 та І-45, виконані разом, а також спільні публікації. За тематикою наукових досліджень успішно захищено три кандидатські дисертації. Про актуальність та рівень виконуваних досліджень можуть свідчити чисельні публікації у вітчизняних і закордонних журналах та  збірниках. Ряд робіт  працівників лабораторії видано в Росії, США, Болгарії, Алжирі. Результати досліджень, проведених працівниками лабораторії, цитуються у багатьох закордонних публікаціях.

Основні напрями наукових досліджень:

 1. Дослідження  нелінійних  диференціальних  рівнянь  в  частинних похідних  та вдосконалення існуючих математичних моделей хвилеподібних білякритичних течій рідини на основі повного врахування всіх факторів, що визначають формування цих течій.
 2. Розвиток теоретичних засад солітоніки вивчення основних характеристик і умов існування гідродинамічного солітону, утворюваного у вигляді нерухомих і рухомих одиночних хвиль на воді.
 3. Математичне моделювання різних типів білякритичних течій рідини.
 4. Гідравлічне моделювання прикладних задач, пов’язаних з проектуванням, будівництвом і експлуатацією гідротехнічних та гідроенергетичних споруд, працюючих в умовах виникнення біля критичних течій.

Основні напрями діяльності:

 • дослідження і аналіз існуючих математичних моделей та диференціальних рівнянь, що описують різноманітні хвильові явища на воді;
 • встановлення умов застосування та зв'язків між диференціальними рівняннями хвильових явищ на воді;
 • виділення із сукупності існуючих диференціальних рівнянь тих, що описують хвилеподібні білякритичні течії на воді;
 • побудова математичних моделей хвилеподібних білякритичних течій рідини з урахуванням основних діючих факторів, що формують розглядувані явища;
 • виведення диференціальних рівнянь білякритичних течій рідини, що враховують основні діючі фактори, в тому числі і можливе викривлення елементарних струминок потоку у вертикальній площині в початковому перерізі розглядуваних течій;
 • інтегрування отриманих диференціальних рівнянь, знаходження розв'язків та умов їх застосування;
 • встановлення умов існування різних типів білякритичних течій рідини;
 • розробка методик розрахунків білякритичних течій рідини для умов конкретних прикладних задач;
 • вибір оптимальних конструкцій та режимів роботи гідротехнічних та гідроенергетичних споруд, працюючих в умовах виникнення білякритичних течій;
 • розв'язок різноманітних прикладних задач, що виникають в процесі проектування, будівництва  і  експлуатації низьконапірних  водоскидів  і ГЕС, безнапірних тунелів, підвідних і відвідних каналів ГЕС, ГАЕС, НС та інших споруд, працюючих в умовах виникнення білякритичних течій.

Послуги:

 • Проведення фундаментальних досліджень білякритичних течій рідини згідно з науковими напрямками роботи, конкретизованими у п. 4.
 • Розв'язок прикладних задач гідродинаміки білякритичних течій для конкретних умов роботи різних типів гідроенергетичних і гідротехнічних  споруд.
 • Проведення лабораторних і натурних досліджень з визначенням гідродинамічних, кінематичних та інших характеристик споруд для знаходження оптимальних розв’язків різноманітних задач, пов’язаних з проектуванням, будівництвом і експлуатацією гідроенергетичних та гідротехнічних об’єктів.
 • Обстеження річок та прилеглих територій з метою виявлення створів, сприятливих для створення гідроелектростанцій.
 • Обстеження технічного стану гідротехнічних  споруд і обладнання гідроенергетичних та гідротехнічних об’єктів.
 • Складання паспортів і правил експлуатації гідроелектростанцій, водосховищ та інших гідроенергетичних і гідротехнічних об’єктів.
 • Консультування та надання допомоги виробництву.
 • Підвищення науково-технічного рівня підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів спеціальностей „Гідротехнічне будівництво", “Гідроенергетика” та аспірантів відповідних спеціальностей.

Науковий керівник:

Рябенко Олександр Антонович - д. т. н., професор, зав. кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин. Автор більше 190 наукових і науково-методичних робіт. Створив наукову школу з гідравліки білякритичних течій рідини і активно розвиває цей напрямок, за яким захистив кандидатську і докторську  дисертації. Є відомим фахівцем у зазначеній галузі.

Контактні дані:

Адреса: НУВГП, вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028.

Тел/Факс: (0362) 22-21-97; (0362) 22-22-09, моб. тел. наукового керівника - 097-661-82-02

Е-mail: kaf_hydroenergy@nuwm.edu.ua, kaf_hydroenergy@ukr.net          


       

ВИКОНАНІ НДРЗнайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку