Науково-дослідна лабораторія будівельних конструкцій і споруд

Основною задачею науково-дослідної лабораторії будівельних конструкцій та споруд кафедри інженерних конструкцій НУВГП є проведення об’єктивних і достовірних вимірювань фізичних величин, фізико-механічних та інших властивостей показників продукції по номенклатурі, що наведені в “Галузі атестації…”.

Основні напрями діяльності:

  • оформлення результатів дослідження відповідними протоколами, ведення журналів досліджень готової продукції;
  • організація проведень вимірювань згідно вимог діючих МВВ;
  • підтримка в робочому стані засобів вимірювальної техніки для проведення вимірювань;
  • здійснення своєчасного придбання і впровадження нових нормативних документів, які регламентують технічні вимоги до об’єктів контролю та МВВ.

Науковий керівник

Бабич Євгеній Михайлович - д.т.н., професор, зав. кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд.

Контактні дані

Адреса: м. Рівне вул. Приходька, 77Знайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку