Здобувачі, захисти кандидатських дисертацій яких відбулись на засіданнях спецради К 47.104.07

Кандидатські дисертації на засіданнях спеціалізованої вченої ради К 47.104.07 захистили такі здобувачі:

 1. Матвієць Максим Володимирович на тему: „Стратегія управління корпоративними структурами на основі пріоритетних форм консолідації капіталу” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 2. Щербакова Анастасія Сергіївна на тему: "Управління інвестиційним потенціалом підприємств, що господарюють на осушуваних землях" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 3. Валіулліна Зоряна Володимирівна на тему: „Забезпечення технологічного оновлення пасажирських автотранспортних підприємств в умовах інноваційного розвитку” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 4. Сіпайло Леонід Георгійович на тему: "Удосконалення механізму стимулювання екологізації інноваційної діяльності промислових підприємств" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 5. Стоян Катерина Сергіївна на тему: «Формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 6. Мащак Наталія Михайлівна на тему: «Екологізація логістичних процесів на підприємстві» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 7. Березюк Ганна Олександрівна на тему: «Оцінка ефективності залучення соціальних інвестицій на підприємства» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 8. Мельник Анжела Геннадіївна на тему: "Управлінські інновації у сфері ремонтно-технічного обслуговування аграрних підприємств" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 9. Остапенко Яна Олександрівна на тему: "Бухгалтерський облік і контроль доходів і витрат підприємств готельного господарства" за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 10. Мороз Еліна Григорівна на тему: "Удосконалення інституційного забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства" за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 11. Джинджоян Володимир Вергарович на тему: "Концептуалізація системи управління підприємством на основі послуг інформатизації" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 12. Маланчук Лариса Олексіївна на тему: «Екологічні послуги в управлінні раціональним природокористуванням користувачів надр» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 13. Мандзюк Ольга Михайлівна на тему: "Механізм організації експлуатаційно-меліоративних послуг в умовах трансформації відносин власності аграрних підприємств" за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 14. Гессен Анатолій Євгенович на тему: «Формування соціальних програм підприємств на основі оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 15. Трофімчук Тетяна Михайлівна на тему: «Оцінювання та забезпечення розвитку людського капіталу підприємств» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 16. Туболець Катерина Геннадіївна на тему: «Оцінка системи управління маркетинговими послугами підприємств з виробництва та перероблення сільськогосподарської продукції» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 17. Кондратюк Ольга Ігорівна на тему: «Розвиток суб’єктів рекреаційного підприємництва» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 18. Зінкевич Оксана Володимирівна на тему: «Облік і аналіз основних засобів в управлінні реальними інвестиціями» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 19. Борматенко Микола Васильович на тему: «Управління підприємством на основі розвитку комунікативних систем та послуг інформатизації» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 20. Максімчук Олександр Степанович  на тему: «Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств сфери послуг» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 21. Кошевий Микола Миколайович на тему: «Забезпечення розвитку наукоємних виробництв об’єднань підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 22. Веретін Людмила Станіславівна на тему: «Управління продуктивністю підприємств споживчої кооперації» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 23. Печенюк Анна Вікторівна на тему: «Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 24. Захарова Дарина Сергіївна на тему «Ефективність виробництва органічної продукції сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 25. Білоус Ніна Михайлівна на тему: «Корпоративні бізнес моделі в стратегічному управлінні стійкістю страхової компанії» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 26. Адасюк Ілона Павлівна на тему: «Облік та аналіз фінансової діяльності корпоративних підприємств» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 27. Малашенко Юлія Анатоліївна на тему: «Інфраструктурно-інституційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств сфери послуг» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 28. Онищук Наталя Вікторівна на тему: «Формування системи маркетингу співпраці туристичних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 29. Куряча Наталя Вікторівна на тему «Лібералізація підприємницької діяльності в умовах реформування пенсійної системи» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 30. Матвійчук Іванна Олегівна на тему "Формування системи антикризового управління на засадах диверсифікації діяльності підприємств" за спеціальністю 08.00.04  –  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 31. Бляхарчук Марія Олександрівна на тему « Формування облікової політики в системі управління підприємством»  за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 32. Русановська Орися Андріївна на тему «Контролінг логістичної діяльності в системі управління підприємством» за спеціальністю 08.00.04  –  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 33. Карпій Олена Петрівна на тему «Розвиток послуг мережі автозаправних комплексів на засадах реалізації стратегії громадської корисності» за спеціальністю 08.00.04  –  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 34. Кощинець Маріанна Ігорівна на тему: «Облік і аудит використання бюджетних коштів в органах судової влади» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 35. Пашніна Анна Олександрівна на тему «Розвиток організації обліку на підприємствах в умовах використання інформаційно-комп’ютерних технологій» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 36. Гарапко Наталія Іванівна на тему «Облік і контроль спільної діяльності підприємств без створення юридичної особи» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 37. Покуль Ольга Володимирівна  на  тему «Інфраструктурно-інституційне забезпечення раціонального використання водних ресурсів підприємствами України» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 38. Книшек Оксана Олексіївна на тему «Методика та організація аналізу і контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств», спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
 39. Фаринович Ірина Володимирівна на тему: «Економічний механізм управління факторингом торговельних підприємств», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 40. Скорина Тарас Миколайович на тему: „Прогнозування міжнародної конкурентноспроможності готельних підприємств”, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 41. Миськовець Наталія Петрівна на тему: «Розвиток екосистемного корпоративного підприємництва на основі вимог ФАО», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 42. Тадеєва Наталія Валеріївна на тему: «Сумлінна ділова практика корпорацій в системі соціального партнерства».
 43. Мельник Зоряна Юріївна на тему: "Виявлення та попередження фальсифікації в бухгалтерському  обліку", спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський  облік, аналіз та  аудит (за видами економічної діяльності).
 44. Притула Мар'яна Юріївна  на тему: «Економічні форми реалізації екологічної відповідальності корпорацій», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 45. Рашман Борис Гарольдович на тему: «Формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції», спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 46. Ганкіна Маріана Сергіївна на тему: «Реалізація соціально-комунікативної функції підприємств міжнародного туризму», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 47. Кутова Наталя Геннадіївна на тему «Удосконалення економічного механізму стимулювання персоналу підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 48. Лецер Юрій Олександрович на тему: «Формування комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності.

 

 назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки