Захист дисертації 11 листопада 2016 року

Захист дисертації 11 листопада 2016 року

«11» листопада 2016 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 47.104.07 у Національному університеті водного господарства та природокористування за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, ауд. 103 (конференц-зала) відбудеться захист дисертаційної роботи Кощинець Маріанни Ігорівни на тему «Облік та аудит використання бюджетних коштів в органах судової влади» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Пилипів Надія Іванівна, Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки. Роботу виконано на кафедрі теоретичної та прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ).

 

 

Автореферат Кощинець Маріанни Ігорівниназад