Прізвище, імя,
по батькові здобувача

   Спеціальність

Тема дисертації

Гілета Юліяна Ігорівна

08.00.03

Державна політика імпортозаміщення у фармацевтичній промисловості

Самченко Оксана Юріївна

08.00.03

Державна політика стимулювання енергозбереження в житловому господарстві

Трофімчук Михайло Олександрович

08.00.03

Регулювання конкурентних відносин на ринку цінних паперів України

Боровик  Оксана Несторівна

08.00.06

Еколого-економічні механізми природоохоронної діяльності суб'єктів господарювання

Яворська  Надія Петрівна

08.00.06

Економічні засади еколого-інноваційного розвитку деревообробного виробництва

Бортнюк Тетяна  Юріївна

08.00.03

Інноваційно-інвестиційні механізми підвищення енергоефективності національної економіки

Мартинчук  Іван Володимирович

08.00.06

Управління лісокористуванням в умовах радіоактивного забруднення

Омельчук Анатолій Олександрович

08.00.03

Інвестиційне забезпечення реалізації державних цільових програм в Україні

Конарівська Оксана Богданівна

08.00.03

Реалізація стратегії економічного розвитку ринку небанківських фінансових послуг

Кухарик Вікторія Василівна

08.00.06

Механізми управління транскордонними природними ресурсами

Курницький Віталій Іванович

08.00.06

Економічне забезпечення рекреаційної діяльності у межах природно-заповідного фонду України

Дисертаційні роботи, захищені у 2016 році

Костюкевич

 Аліна

Миколаївна

08.00.03   

Реформування організаційно-економічних відносин у сфері гідромеліорації

Наливайко

Наталія    

 Ярославівна  

08.00.06

Екологізація діяльності деревообробних підприємств із застосуванням лізингу

Качан

Наталія

  Сергіївна

08.00.03

Оцінювання структурної перебудови у водогосподарському комплексі України

  
 

Шведюк

Юлія

Володимирівна

08.00.06  

Оцінювання еколого-економічної ефективності лісовідновлення на землях лісового фонду Малого Полісся

Волинець

Уляна

Андріївна

08.00.03

Економічні засади регулювання соціально відповідальної діяльності суб’єктів економіки в Україні

Стадницька

Юлія

Юріївна

08.00.06

Еколого-економічні чинники розміщення  господарської діяльності

Трусова

Тетяна

Сергіївна

08.00.03

Засоби макроекономічного розвитку туристичного підприємництва в Україні

Пашечко

Оксана

Анатоліївна

08.00.06

Еколого-економічні засади раціонального використання відновних джерел енергії

Трохлюк

Тетяна

Миколаївна

08.00.06

Еколого-економічні засади оцінювання трансформації сільськогосподарських земель

Пляшко

Ольга

Степанівна

08.00.03

Забезпечення конкурентоспроможності людських ресурсів у національній економіці

Пивоварчук

Лілія

Володимирівна

08.00.03

Інституційне забезпечення реалізації соціальних гарантій держави  у національній економіці

Мазярко

Ірина

Сергіївна

08.00.03

Пріоритети та засоби державної політики реалізації соціального діалогу в роздрібній торгівлі

Хомюк

Наталія

Леонідівна

08.00.06

Трансформація системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення

Мощич

Світлана

Зеновіївна

08.00.06

Екологічна регламентація стратегічного розвитку національної енергетики

Федина

Катерина

Миколаївна

08.00.06

Організаційно-економічні засади екологічно безпечного природокористування

Рифяк

Роман

Романович

08.00.03

Функціонування і розвиток ринку автомобілів в Україні

  
 Дисертаційні роботи, захищені у 2017 році  
 

Подлевський   

Андрій   

Анатолійович    

08.00.03   

   Державне регулювання виробничої кооперації в Україні

Коломієць

Олена

Георгієвна

08.00.03

Забезпечення розвитку ІТ-кластерів в Україні на основі венчурного інвестування

  
   
   
   


Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці