утворено спеціалізовану вчену раду К 47.104.03 з наданням права  прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями:

08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 

08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України затверджено склад ради:

Голова ради:

 1. Савіна Наталія Борисівна, д.е.н., професор, проректор, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

 1. Ханін Ігор Григорович, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

 1. Ковшун Наталія Едуардівна, к.е.н., доцент, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.06.

Члени ради:

 1. Антоненко Ірина Ярославівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.06;
 2. Безтелесна Людмила Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.03;
 3. Грицюк Петро Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.06;
 4. Іляш Ольга Ігорівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 08.00.03;
 5. Костюкевич Руслан Миколайович, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.03;
 6. Кравців Василь Степанович, д.е.н., професор, директор, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.06;
 7. Кушнір Ніна Борисівна, к.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.03;
 8. Люльчак Зореслава Стефанівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 08.00.03;
 9.  Мальчик Мар’яна Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.06;
 10. Мамотова Наталія Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Острозька академія», спеціальність 08.00.03;
 11. Сазонець Ольга Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.03;
 12. Скрипчук Петро Михайлович, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.06;
 13. Якимчук Аліна Юріївна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.06.


Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці