Інформація для вступників

В університеті відкрита аспірантура за спеціальностями та науковими напрямами

Аспірантура

     051 Економіка

                             Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

                             Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

                             Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

                             Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

     075 Маркетинг

                             Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

      122 Комп’ютерні науки

                             Математичне моделювання та обчислювальні методи

                             Інформаційні технології

                             Системи автоматизації проектувальних робіт

     133 Галузеве машинобудування

                             Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт

                             Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

     191 Архітектура та містобудування

                             Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

     192 Будівництво та цивільна інженерія

                              Водопостачання, каналізація

                              Будівельні матеріали та вироби

                              Гідравліка та інженерна гідрологія

                              Будівельна механіка

                              Сільськогосподарські меліорації (технічні науки)

                              Будівельні конструкції, будівлі та споруди

     201 Агрономія

                             Сільськогосподарські меліорації

                             Агроґрунтознавство і агрофізика

                             Агрохімія

                             Екологія

    


Наказом Міністерства освіти і науки Україні від 21.07.2017 р. за № 1076 університету затверджено обсяг державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів в 2017 році за рахунок бюджетного фінансування

Докторантура

      201 Агрономія - 1 місце (денна)

Аспірантура

      051 Економіка - 4 місця (денна 2 / вечірня 2)

      075 Маркетинг - 1 місце (денна)

      122 Комп’ютерні науки - 1 місце (денна)

      191 Архітектура та містобудування - 1 місце (денна)

      192 Будівництво та цивільна інженерія - 1 місце (денна)

      201 Агрономія - 4 місця (денна 3 / вечірня 1)

Вступні іспити проводяться екзаменаційними комісіями в такі строки:

      зі спеціальностей:  14-16 вересня

      з іноземної мови: 18-21 вересня

Рішенням приймальної комісії від 26.09.2017 р. до аспірантури НУВГП зараховані з 1 жовтня за рахунок державного бюджету:

1.   

Самойлов Павло Леонідович

051

економіка

2.   

Кожушко Олексій Дмитрович

192

будівництво та цивільна інженерія

3.   

Бурченя Олена Петрівна

051

економіка

4.   

Кроль Віта Вікторівна

051

економіка

5.   

Оплачко Ірина Олександрівна

075

маркетинг

6.   

Турбал Маріана Юріївна

122

комп'ютерні науки

7.   

Ісупова Марія Ігорівна

191

архітектура та містобудування

8.   

Курилюк Олена Миколаївна

201

агрономія

9.   

Сорока Ольга Валеріївна

201

агрономія

10.            

Грицюк Ірина Іванівна

201

агрономія

11.            

Грицюк Володимир Володимирович

201

агрономія

12

Клімова Анастасія Вадимівна

051

економіка

 

    

Правила вступу до аспірантури на 2017 рік

Перелік документів для вступу :

   -  заява на ім’я ректора в якій вказують спеціальність та форму навчання;

   -   копія паспорта та ідентифікаційного коду;

   -   копія диплому магістра або спеціаліста та додатки до відповідних дипломів;

   -   заключення про співбесіду на відповідній кафедрі, яка планує наукове керівництво

        аспіратом;

   -   список опублікованих наукових праць або реферат за обраним науковим напрямом з

        рецензією відповідної кафедри;

   -   особова картка з обліку кадрів (заповнюється у відділі аспірантури та

        докторантури);

 Зразки документів:

       Список наукових праць

       Особова картка обліку кадрів

        Контракт


Програми вступних іспитів:

051 Економіка 

075 Маркетинг

122 Комп’ютерні науки 

                             Математичне моделювання та обчислювальні методи

                             

133 Галузеве машинобудування

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

                              Будівельні матеріали та вироби

                              Гідравліка та інженерна гідрологія

                              Сільськогосподарські меліорації (технічні науки)

                              Будівельні конструкції, будівлі та споруди

201 Агрономія

                            Агроґрунтознавство і агрофізика

                            Екологія 


Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці