Інформація для вступників

В університеті відкрита аспірантура за спеціальностями та науковими напрямами

Аспірантура

     051 Економіка

                             Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

                             Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

                             Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

                             Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

     075 Маркетинг

                             Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

      122 Комп’ютерні науки

                             Математичне моделювання та обчислювальні методи

                             Інформаційні технології

                             Системи автоматизації проектувальних робіт

     133 Галузеве машинобудування

                             Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт

                             Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

     081 Право

                             Конституційне право; муніципальне

                             Кримінальний процес та криміналістика;

                             Судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

                             Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

     191 Архітектура та містобудування

                             Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

     192 Будівництво та цивільна інженерія

                              Водопостачання, каналізація

                              Будівельні матеріали та вироби                        

                              Будівельна механіка                             

                              Будівельні конструкції, будівлі та споруди

     194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

                              Гідравліка та інженерна гідрологія

                              Гідротехнічне будівництво

                              Сільськогосподарські меліорації (технічні науки)

     201 Агрономія

                             Сільськогосподарські меліорації

                             Агроґрунтознавство і агрофізика

                             Агрохімія

                             Екологія


Правила вступу до аспірантури на 2019 - 2020 рік

Перелік документів для вступу :

   -  заява на ім’я ректора в якій вказують спеціальність та форму навчання;

   -   копія паспорта та ідентифікаційного коду;

   -   копія диплому магістра або спеціаліста та додатки до відповідних дипломів;

   -   заключення про співбесіду на відповідній кафедрі, яка планує наукове керівництво

        аспіратом;

   -   список опублікованих наукових праць або реферат за обраним науковим напрямом з

        рецензією відповідної кафедри;

   -   особова картка з обліку кадрів (заповнюється у відділі аспірантури та

        докторантури);

 Зразки документів:

       Список наукових праць

       Особова картка обліку кадрів

       Контракт


Програми вступних іспитів:

051 Економіка 

075 Маркетинг

122 Комп’ютерні науки 

                             Математичне моделювання та обчислювальні методи

                             

133 Галузеве машинобудування

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

                              Будівельні матеріали та вироби

                              Гідравліка та інженерна гідрологія

                              Сільськогосподарські меліорації (технічні науки)

                              Будівельні конструкції, будівлі та споруди

201 Агрономія

                            Агроґрунтознавство і агрофізика

                            Екологія 


ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДО 15 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ

Вступні іспити проводяться екзаменаційними комісіями в такі строки:

      зі спеціальностей:  20-22 березня

      з іноземної мови: 25-27 березня

 


081 Право

                             Конституційне право; муніципальне

                               Кримінальний процес та криміналістика;

                               судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

            Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Знайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку