Інформація для вступників

 В університеті відкрита аспірантура за спеціальностями:

№№

з/п

Код та найменування спеціальності

Науковий напрям

1

051 Економіка

   Економіка природокористування та охорони   навколишнього середовища

   Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

2

075 Маркетинг

Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

3

  122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 Математичне моделювання та обчислювальні метод

  Інформаційні технології

Системи автоматизації проектувальних робіт

4

 133 Галузеве машинобудування

 Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

5

191 Архітектура та містобудування

Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

6

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівельні конструкції, будівлі та споруди

Водопостачання, каналізація

Будівельні матеріали та вироби

 Гідравліка та інженерна гідрологія

  Будівельна механіка

Сільськогосподарські меліорації (технічні науки)

7

201 Агрономія

Сільськогосподарські меліорації

Агроґрунтознавство і агрофізика

  Агрохімія

  Екологія

                                                           

Список наукових праць (бланк)

Особовий листок по обліку кадрів

Контракт

Правила вступу до аспірантури на 2017 рік


Програми вступних іспитів
05.23.05 – будівельні матеріали та вироби
Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці