Інформація для вступників

В університеті відкрита аспірантура за спеціальностями та науковими напрямами

Аспірантура

     051 Економіка

                             Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

                             Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

                             Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

                             Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

     075 Маркетинг

                             Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

      122 Комп’ютерні науки

                             Математичне моделювання та обчислювальні методи

                             Інформаційні технології

                             Системи автоматизації проектувальних робіт

     133 Галузеве машинобудування

                             Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт

                             Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

     191 Архітектура та містобудування

                             Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

     192 Будівництво та цивільна інженерія

                              Водопостачання, каналізація

                              Будівельні матеріали та вироби

                              Гідравліка та інженерна гідрологія

                              Будівельна механіка

                              Сільськогосподарські меліорації (технічні науки)

                              Будівельні конструкції, будівлі та споруди

     201 Агрономія

                             Сільськогосподарські меліорації

                             Агроґрунтознавство і агрофізика

                             Агрохімія

                             Екологія

    


Правила вступу до аспірантури на 2017 - 2018 рік

Перелік документів для вступу :

   -  заява на ім’я ректора в якій вказують спеціальність та форму навчання;

   -   копія паспорта та ідентифікаційного коду;

   -   копія диплому магістра або спеціаліста та додатки до відповідних дипломів;

   -   заключення про співбесіду на відповідній кафедрі, яка планує наукове керівництво

        аспіратом;

   -   список опублікованих наукових праць або реферат за обраним науковим напрямом з

        рецензією відповідної кафедри;

   -   особова картка з обліку кадрів (заповнюється у відділі аспірантури та

        докторантури);

 Зразки документів:

       Список наукових праць

       Особова картка обліку кадрів

        Контракт

До відома вступників до аспірантури

Відповідно до додаток до протоколу № 1 засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому за державним замовленням наукових та науково-педагогічних кадрів для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління

Міністерства освіти і науки України у 2018 році

університету доведені показники державного замовлення за спеціальностями:

аспірантура

спеціальністьденна форма навчаннявечірня форма навчання
05 Соціальні та поведінкові науки21
07 Управління та адміністрування10
12 Інформаційні технології10
19 Архітектура та будівництво20
20 Аграрні науки та продовольство20

докторантура

спеціальністьденна форма навчаннявечірня форма навчання
05 Соціальні та поведінкові науки1 

 


Програми вступних іспитів:

051 Економіка 

075 Маркетинг

122 Комп’ютерні науки 

                             Математичне моделювання та обчислювальні методи

                             

133 Галузеве машинобудування

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

                              Будівельні матеріали та вироби

                              Гідравліка та інженерна гідрологія

                              Сільськогосподарські меліорації (технічні науки)

                              Будівельні конструкції, будівлі та споруди

201 Агрономія

                            Агроґрунтознавство і агрофізика

                            Екологія 


ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДО 1 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ

Вступні іспити проводяться екзаменаційними комісіями в такі строки:

      зі спеціальностей:  4-10 вересня

      з іноземної мови: 12-15 вересня

 


Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці