Інформація для вступників

 

В універоситеті відкрита аспіранура за спеціальностями:

-      Агрономія

-      Архітектура та містобудування

-      Будівництво та цивільна інженерія

-      Галузеве машинобудування

-      Економіка

-      Комп'ютерні науки та інформаційні технології

-      Маркетинг

 Правила  прийому до аспірантури Національного університету

водного господарства та природокористування у 2016 році

Загальні положення

До аспірантури приймаються особо, які мають освітньо-кваліфікаційний диплом магістра або спеціаліста.

Громадяни України мають право вступу до аспірантури за рахунок державного бюджету або на підставі договорів за умови повного відшкодуванням коштів за навчання

Громадяни інших держав можуть бути прийняті до аспірантури на підставі договорів, що укладаються з вищими навчальними закладами або у відповідності до міждержавних, міжурядових угод.

Підготовка аспірантів за рахунок державного бюджету здійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр університету, інших державних ВНЗ, підприємств і організацій України у відповідності до виділених державних місць.

Підготовка аспірантів для підприємств, організацій та ВНЗ недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку аспіранта.

Умови прийому до аспірантури НУВГП

Бажаючи вступити до аспірантури університету подають документи:

-         заяву на ім'я ректора щодо прийом до аспірантури зі зазначенням форми навчання та спеціальності.

-         особистий листок з обліку кадрів з фотокарткою;

-         копії дипломів про закінчення ВНЗ (бакалавра та магістра, або спеціаліста) та виписки з залікових відомостей;

-         іноземні громадяни подають копії нострифікованого диплому;

-         копію паспорт та ідентифікаційного номеру;

-         посвідчення про кандидатські іспити для осіб, які повністю або частково склали кандидатські іспити;

-         переліку опублікованих наукових праць і винаходів; особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають реферат за обраною спеціальністю;

-         заключення про співбесіду підписане зав. відповідної кафедри та передбачуваним науковим керівником;

-         клопотання з місця роботи в разі направлення на навчання до цільової аспірантури з гарантією оплати витрат на підготовку за підписом керівника установи.

Паспорт та диплом про закінчення вищого навчального закладу подаються вступниками особисто.

Документи  подаються у швидкозшивачі.

Прийом до аспірантури за державним замовленням проводиться на конкурсній основі.

Для проведення конкурсного відбору наказом ректора створюється приймальна комісія під головуванням ректора університету в склад комісії входять провідні доктори наук та директори навчально-наукових інститутів.

Вступники до аспірантури проходять попередню співбесіду з передбачуваним науковим керівником, який письмово повідомляє у приймальну комісію про свою згоду здійснювати наукове керівництво, складають конкурсні вступні іспити зі спеціальної дисципліни та іноземної мови в обсязі діючої програми для НВГП.

Особам, допущеним до складання вступних іспитів, надається, за місцем роботи, відпустка із збереженням заробітної плати із розрахунку 10 днів для підготовки та складання кожного іспиту.

Особи, які вступають до аспірантури на умовах угоди про підготовку аспіранта поза державним замовленням з повним відшкодуванням коштів за навчання, зараховуються до аспірантури на підставі співбесіди за умови попередньої оплати за навчання.

Терміни прийому до аспірантури

Прийом документів до аспірантури за державним замовленням проводиться з 15 липня по 05 вересня.

Вступні іспити проводяться з 05 вересня по 25 вересня.

Зарахування проводиться один раз на рік з 01 жовтня.

Прийом документів до аспірантури на умовах угоди про підготовку аспіранта поза державним замовленням з повним відшкодуванням коштів за навчання проводиться двічі на рік з 01 березня до 25 квітня та з 01 липня до 30 вересня.

Зарахування проводиться два рази на рік: з 01 травня та з 01 жовтня.

      

(Затверджено Вченою радою НУВГП протокол № 3 від 25.03.2016 р.)

                                                                                 

Список наукових праць (бланк)

Особовий листок по обліку кадрів

Контракт

Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці