Правила вступу до докторантури та аспірантури на 2020 рік

 

Перелік документів для вступу:

до аспірантури

   -  заява на ім’я ректора в якій вказують спеціальність та форму навчання;

   -   копія паспорта та ідентифікаційного коду;

   -   копія диплому магістра або спеціаліста та додатки до відповідних дипломів;

   -   заключення про співбесіду на відповідній кафедрі, яка планує наукове керівництво аспіратом;

   -   список опублікованих наукових праць або реферат за обраним науковим напрямом з рецензією відповідної кафедри;

   -   особова картка з обліку кадрів.

до докторантури

   -   заява щодо участі в конкурсі до зарахування;

   -   витяг з протоколу вченої ради відповідного Навчально Наукового Інституту;

   -   список наукових праць;

   -   план-проспект роботи над дисертацією.


Зразки документів:

Список наукових праць

Особова картка обліку кадрів

Контракт


Програми вступних іспитів:

051 Економіка

075 Маркетинг

122 Комп'ютерні науки

133 Галузеве машинобудування

Програма 2016 р.

Програма 2019 р.

081 Право

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівельні матеріали та вироби

Гідравліка та інженерна гідрологія

Сільськогосподарські меліорації (технічні науки)

Будівельні конструкції, будівлі та споруди

201 Агрономія

Агроґрунтознавство і агрофізика

Екологія 

227 Фізична терапія, ерготерапія