Аспірантура, докторантура та спеціалізовані вчені ради

В університеті відкрита докторантура на 6 спеціальностями та аспірантура за 27 спеціальностями. Діють 5 спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій за 9 спеціальностями

Аспірантура (лат. Aspirans – той, хто прагне, домагається досягнути чогось).

На сьогоднішній день аспірантура – основна форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в Україні.

Аспірантура відкривається у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, де є відповідна експериментальна база та кваліфіковані наукові кадри (доктори наук).

Навчання в аспірантурі проводиться з відривом (очна, стаціонар) і без відриву від виробництва (заочна); за державним замовленням та за контрактом (платна форма навчання).

Під час навчання аспіранти повинні оволодіти методами наукового дослідження, складають кандидатські іспити з філософії, іноземної мови та спеціальності, за якою готується кандидатська дисертація. Після закінчення терміну навчання аспіранти мають подати дисертаційну роботу у спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій. Зараховані до аспірантури з відривом від виробництва за державним замовленням отримують державну стипендію.

В Україні є два наукових ступеня: кандидат наук та доктор наук.

В Європі і взагалі у більшості країн світу найвищим науковим ступенем є Ph.D. (іноді: PhD  чи DPhil). Цей ступінь присуджується університетами після екзамену та захисту дисертації. Ступінь Ph.D приблизно еквівалентний ступеню кандидата наук.

Мірою кваліфікаційної роботи здобувача є докторська дисертація.

Незважаючи на назву, ступінь не має ніякого практичного відношення до філософії, окрім історичного, його отримують дослідники всіх наукових галузей: доктор філософії в літературі або доктор філософії у фізиці, доктор філософії в медицині.Це зумовлено традиціями, започаткованими ще у середньовічних університетах, стандартна структура яких зазвичай передбачала наявність факультетів філософії, юриспруденції, теології та медицини.

В даний час, у рамках Болонського процесу уніфікації освітніх систем, розглядається можливість як збереження поточної двоступеневої системи (кандидат/доктор), так і перехід на одноступеневу модель.Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки