Доктор с.-г. наук, к.т.н., професор Мошинський Віктор Степанович
1965 року народження, одружений
вул. Веремчука 13, Рівне 33018, Україна
E-mail: V_Moshynsky@ukr.net  

 

 

 

 

 

 

ПОСАДИ:1.В.о. ректора Національного університету водного господарства та природокористування.
 2.Завідувач кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування.
 3. Експерт ВАК України.
 4. Завідувач лабораторії управління земельними ресурсами Національного університету водного господарства та природокористування.
 5. Професор Вищої приватної школи охорони довкілля, м. Радом, Республіка Польща.
 6. Науковий консультант рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції, Рівне.
 7. Голова Ради громадської організації «Регіональний екологічний центр Волинь».
 8. Голова громадської ради при Головному управлінні Держземагенства у Рівненській області.

ОСВІТА:        1. Докторантура при Національному університеті водного господарства та природокористування, Рівне, спеціальність „Сільськогосподарські меліорації” (2000-2002). Тема дисертації „Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель”.

                        2. Аспірантура при Українському науково-дослідному інституті гідротехніки і меліорації, Київ, спеціальність „Меліорація і зрошуване землеробство” (1990-1993). Тема кандидатської дисертації: „Методика еколого-меліоративного моніторингу осушуваних земель (на прикладі Рівненської області України)”.

                            3. Український інститут інженерів водного господарства, Рівне, інженер-гідротехнік (1982-1989).

 

МОВИ:           українська, російська, польська, англійська

 

ТРУДОВИЙ СТАЖ:

                        1. В.о. ректора Національного університету водного господарства та природокористування (2014).

                        2. Зав. кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування (2013-2014).

                        3. Професор кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики, Завідувач лабораторії управління земельними ресурсами (2005-2013).

                        4. Проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Національного університету водного господарства та природокористування, Рівне (2003-2005).

                        5. Доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства НУВГП, Рівне (1995-2003).

                        6. Головний гідрогеолог Рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції, Рівне (1990-1995).

                        7. Гідрогеолог Рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції, Рівне (1987-1990).

 

ПУБЛІКАЦІЇ:

122 наукових і науково-методичних публікації у галузі охорони довкілля, сільськогосподарських меліорацій, управління територіями, ґрунтознавства, землеробства, прогнозування та управління продуктивністю сільськогосподарських земель, математичного моделювання, оцінки екологічної стійкості природно-техногенних систем.

 

НАУКОВІ      1. Антропогенний вплив на природні системи.

ІНТЕРЕСИ    2. Стан природних систем та його оцінка.

                        3. Природний моніторинг.

                        4. Ландшафтно-екологічні аспекти використання сільськогосподарських угідь.

                        5. Математичне моделювання у сільському господарстві та природоохоронній діяльності.

                        6. Управління у галузі сільського господарства та меліорацій.

                        7. Оцінка стану, прогнозування та управління меліорованими територіями.

 

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ:

1. Розробка проекту та облаштування в натурі мережі еколого-меліоративного моніторингу Рівненської області, Відповідальний виконавець, 1989-1994 рр.

2. Моніторингові роботи в верхоріччі Прип’яті в зв’язку з проведенням протипаводкових заходів, співвиконавець, 2000-2001 рр.

3. Розробка наукових принципів та методичних рекомендацій з оптимізації природно-меліоративних режимів сільськогосподарських угідь гумідної зони України. На замовлення Міносвіти, відповідальний виконавець, 2001-2003 рр.

4. Розробка ВНД «Екологічно оптимальні режими меліорованих ґрунтів гумідної зони України». На замовлення Держводгоспу України, Відповідальний виконавець, 2001-2004 рр.

5. Методи управління екологічним станом земель в системі природного моніторингу гумідної зони України. На замовлення Міносвіти, Керівник проекту, 2005-2007 рр.

6. Розробка регіональної системи прогнозної оцінки інвестиційної привабливості меліорованих земель області з врахуванням їхньої організації та розвитку, Відповідальний виконавець, 2008 р.

7. Виконання заходів з підготовки і організації встановлення меж та розроблення проектів землеустрою територій та об'єктів природно-заповідного фонду Рівненської області.

8. Підвищення екологічного, туристичного та рекреаційного потенціалу озера Нобель.

9. Грантовий проект ГЕФ ПМГ «Проект по створенню  науково-освітнього комплексу з охорони та  відтворення іхтіофауни Рівненської області» UKR/SGP/0P4/Y3/CORE/ 2010/19, 2011 р.

10. Грантовий проект ГЕФ ПМГ «Cтворення човнової станції, велосипедних доріжок та кінних маршрутів для популяризації зеленого та етнотуризму» UKR/SGP/OP4/Y3/RAF/2010/18, 2011 р.

11. Проект в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату “Розробка методики оцінки балансу парникових газів на вторинно-заболочених та гідроморфних ґрунтах ” (номер державної реєстрації 0113U001992), Науковий керівник проекту, 2013 рік.

Інші міжнародні (ООН, ГЕФ, Шведський інститут технологій), національні та регіональні проекти.

 

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ:

Піднауковим керівництвом захищено дві кандидатські дисертації, найближчим часом готуються до захисту три кандидатські дисертації.

ПРОГРАМА

діяльності на посаді ректора

 МОШИНСЬКОГО Віктора Степановича

 Загальні принципи діяльності:

 Стратегічна мета – створення автономного університету європейського типу.

 Досягнення стратегічної мети передбачає реалізацію наступних тактичних положень:

 1. Модернізація навчального процесу відповідно до європейських програм. Навчання та стажування поза університетом та за кордоном.
 2. Міжнародна акредитація університету.
 3. Відхід від авторитарних методів управління університетом, широке застосування принципів колегіальності. Постійне спілкування керівників з колективом і контроль з боку колективу – запорука стабільності та зростання.
 4. Створення у колективі сприятливого морально-психологічного клімату, який забезпечить умови ефективної співпраці всіх для блага кожного.
 5. Надання широких господарських та фінансових повноважень інститутам, кафедрам, іншим навчально-виробничим підрозділам.
 6. Раціональна кадрова політика із переважним застосуванням контрактної форми працевлаштування.
 7. Запровадження прозорої системи достойного матеріального забезпечення та соціального захисту всіх членів колективу.
 8. Розробка та реалізація заходів ліквідації зловживань в універсистеті.
 9. Сучасний фінансовий та адміністративний менеджмент. Оптимізація структури та принципів управління закладом. Повне і остаточне вирішення проблеми матеріально-технічного постачання.
 10. Надання пріоритету навчальному процесу як головній сфері діяльності університету.
 11. Збереження традицій та водогосподарсько-природничого профілю університету. Розвиток споріднених напрямів.
 12. У відповідності до міжнародної Хартії університетів недопущення участі університету та його підрозділів у політичній та релігійній діяльності. Гарантування при цьому свободи совісті кожного працівника.

 Розробка та запровадження системи оплати праці за рейтингом працівника.

 Основні аспекти діяльності за напрямами

 Навчальна і виховна робота:

 1.  Створення нової системи і мережі набору на навчання.
 2. Залучення до викладання кращих фахівців України та зарубіжжя.
 3. Запровадження нових форм і методів навчально-виховної роботи, збереження та підтримка традиційних форм для забезпечення високої якості освіти.
 4. Оптимізація навчального процесу через створення автоматизованої системи управління навчальним закладом.
 5. Виховання студентів на засадах українського патріотизму, християнської моралі і етики.
 6. Комплексна поетапна модернізація навчальних лабораторій з базових напрямів діяльності університету.
 7. Комплексний плановий ремонт і переоснащення аудиторного фонду.
 8. Вирішення проблеми виробничих практик студентів у базах практик та на віддалених господарських об’єктах, у тому числі закордоном.
 9. Розвиток навчально-консультаційних центрів та інституту заочно-дистанційного навчання.

 

Методична робота:

 1. Перехід на нові принципи методичного забезпечення навчального процесу та самостійної роботи студентів.
 2. Широке залучення можливостей Інтернет та локальних комп’ютерних мереж у навчальний процес, розвиток електронної бібліотеки, електронного репозитарію, електронного каталогу, автоматизованої книговидачі.
 3. Повна реконструкція та розширення бібліотеки.
 4. Суттєве збільшення обсягів придбання навчально-методичної літератури.
 5. Модернізація парку технічних засобів навчання.
 6. Створення потужного університетського видавництва з сучасною поліграфією.
 7. Стимулювання збільшення підготовки і видання навчально-методичних праць співробітниками університету.
 8. Ефективна профорієнтаційна та рекламна діяльність, запровадження маркетингових досліджень з метою ширшого охоплення державного та європейського ринків освітніх послуг.
 9. Розширення практики соціального партнерства з роботодавцями та активна маркетингова діяльність на ринку праці.

 

Наукова робота і міжнародні зв’язки

 1. Створення науково-дослідних інститутів, підтримка наукових шкіл.
 2. Організація комплексних науково-дослідних лабораторій.
 3. Централізація на рівні університету формування „портфеля замовлень” на наукову, науково-практичну та науково-методичну діяльність, розподіл на конкурсній основі договірної тематики між підрозділами університету.
 4. Створення наукової продукції на рівні сучасних світових зразків.
 5. Інтеграція науки у навчальний процес, активізація студентської науки.
 6. Розширення сфери держбюджетної та госпдоговірної тематики.
 7. Доведення кількості іноземних студентів до рівня 150 осіб.
 8. Залучення університету до реалізації міжнародних наукових програм, що виконуються і фінансуються міжнародними організаціями, у тому числі грантових.

 

Господарська діяльність

 1. Припинення нового будівництва, доведення і здача незавершених об’єктів.
 2. Оформлення права користування на всі земельні ділянки Університету.
 3. Оформлення права власності на будівлі і споруди, які перебувають у відання НУВГП.
 4. Розробка і реалізація програми реконструкції навчальних приміщень у сучасному стилі.
 5. Індивідуальний підхід до модернізації аудиторій, навчальних та наукових лабораторій.
 6. Реорганізація адміністративно-господарських служб, їх переорієнтація на поточний ремонт і обслуговування навчальних і допоміжних приміщень Університету.
 7. Розробка та реалізація програми енергозбереження шляхом переходу університету на частково автономну систему опалення, ефективного обліку теплової, електричної енергії та води, модернізації систем опалення.

 

Система управління НУВГП (система МЕНЕДЖМЕНТ).

Основні засади функціонування:

 1. Суб’єкти управління: 1. Ректор, 2. Проректор, 3. Директор, 4. Декан, 5. Зав. кафедри, 6. Начальник управління (служби), 7. Зав. відділу.
 2. Сукупність відносно незалежних підсистем: КАДРИ, НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ, ТЕНДЕР І ПОСТАЧАННЯ, НАУКА, МЕТОДИКА, ВИДАВНИЦТВО, ТЗН, БУДІВНИЦТВО І РЕМОНТ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ, РЕГІОНАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ.
 3. Обґрунтоване фінансування кожної підсистеми за кошти університету під контролем проректорів за напрямами та директорів інститутів.
 4. Система електронного та паперового документообігу.
 5. Наявність зворотного зв’язку у кожній підсистемі (замовник – відповідальний виконавець – контролер)
 6. Функціонування кожної підсистеми на двох рівноправних рівнях: інститут, ректорат, що забезпечується подвійним прямим підпорядкуванням окремих працівників служб директорам інститутів та ректору (проректору за напрямом).
 7. Особиста відповідальність кожного працівника за доручену ділянку роботи.
 8. Гласність і прозорість.
 9. Забезпечення можливості прямого спілкування кожного працівника з ректором, проректорами, директорами, іншими керівниками безпосередньо (прийом, відвідування зібрань) та через соціальні мережі.
Резюме Мошинського Віктора

Програма Мошинського ВіктораЗнайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки