Місія, візія, цінності та стратегічні напрями розвитку НУВГП на 2020-2025 рр.