УНІВЕРСИТЕТ І ШКОЛА: ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ
8 лютого 2017 року

Поштова адреса: 33028 м. Рівне, вул. Соборна, 11, НУВГП, каб 156А 

  (036) 262-06-17

  work@nuwm.edu.ua v.a.sokal@nuwm.edu.ua

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Мошинський В.С., д.с.-г.н., професор, ректор НУВГП, голова програмного комітету;
Лагоднюк О.А., к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи НУВГП, заступник голови програмного комітету;
Таргонський Г.М., начальник управління освіти і науки Рівненської обласної адміністрації;
Харковець В.С., начальник управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради;
Савіна Н.Б., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків НУВГП;
Сорока В.С., к.с.-г.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи НУВГП;
Дмитренко О.О., проректор з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи.

Відповідальність за зміст тез несуть автори та наукові керівники. Матеріали, надіслані пізніше встановленого терміну, до публікації не приймаються. Програмний комітет залишає за собою право відбору тез для участі у конференції.