Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу,
щодо вільного володіння державною мовою

Адреса: м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, навчальний корпус № 2, ауд. 213

Реєстрація на участь в атестації

Реєстрація на проходження атестації

 1. Для проходження атестації потрібно подати заяву одним зі способів:
 2. Атестаційна комісія повідомляє на електронну адресу, вказану в заяві, про допуск до участі в атестації, а також час і місце проведення атестаційної сесії (графік атестаційних сесій).
 3. Заяву про участь в атестації з власноручним підписом, оригінал платіжного документа (реквізити для оплати), паспорт і копію першої сторінки паспорта учасники атестації особисто подають секретареві атестаційної комісії в день атестації до початку її проведення.
 4. Результати атестації оголошують у день проведення атестаційної сесії, після чого особи, які успішно пройшли атестацію, отримують посвідчення.

Реєстрація на отримання посвідчення без проходження атестації

       Без проходження атестації вільне володіння державною мовою підтверджується для осіб, які мають такі документи:

 • документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;
 • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
 • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;
 • диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за спеціалізацією “Українська мова та література” спеціальності “Філологія”.
 1. Претенденти на вступ на державну службу, які мають право на підтвердження вільного володіння державною мовою без проходження атестації на основі документів про освіту, надсилають заяву про отримання посвідчення на електронну адресу atestatsiya@nuwm.edu.ua або заповнюють форму «Реєстрація». 
 2. Атестаційна комісія повідомляє на електронну адресу, вказану в заяві, про дату, місце й час засідання атестаційної комісії (згідно з графіком атестаційних сесій), на якому буде розглянуто документи претендента. Претендент несе повну відповідальність за правильне написання й актуальність своєї електронної адреси. 
 3. На засідання атестаційної комісії претендент подає такі документи:
 • заяву про отримання посвідчення з власноручним підписом;
 • паспорт і копію першої сторінки паспорта;
 • оригінали і копії документа про освіту та додатка з оцінками;
 • оригінал квитанції про оплату вартості виготовлення посвідчення (реквізити для оплати);
 • оригінал і копію документа про зміну прізвища (за потреби).

      4. Атестаційна комісія розглядає подані документи в присутності претендента на посаду державної служби й ухвалює рішення про видання посвідчення. Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці