Спеціальності за ступенем Магістр

 

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

КодНайменування спеціальності

 151

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

 113

 Прикладна математика

 122

 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

 

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

КодНайменування спеціальності

 193

 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)

 193

 Геодезія та землеустрій (Геоінформаційні системи і технології)

 201

 Агрономія

101

 Екологія

 183

 Технології захисту навколишнього середовища

 207

 Водні біоресурси та аквакультура

207

 Водні біоресурси та аквакультура (Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів)

 

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

КодНайменування спеціальності

 192

 Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)

 192

 Будівництво та цивільна інженерія (Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів)

 192

 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)

 192

 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)

 191

 Архітектура та містобудування

 263

 Цивільна безпека

 192

 Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)

 192

 Будівництво та цивільна інженерія (Автомобільні дороги і аеродроми)

 192

 Будівництво та цивільна інженерія (Мости і транспортні тунелі)

 

ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

КодНайменування спеціальності

 192

 Будівництво та цивільна інженерія (Гідромеліорація)

 192

 Будівництво та цивільна інженерія (Раціональне використання і охорона водних ресурсів)

 192

 Будівництво та цивільна інженерія (Водогосподарське та природоохоронне будівництво)

 145

 Гідроенергетика

 192

 Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехнічне будівництво)

 144

 Теплоенергетика

 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КодНайменування спеціальності

 076

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)

051

 Економіка (Управління персоналом та економіка праці)

 072

 Фінанси, банківська справа та страхування

 071

 Облік і оподаткування

 073

 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

 073

 Менеджмент (Менеджмент інноваційної діяльності)

 073

 Менеджмент (Менеджмент природоохоронної діяльності)

073

 Менеджмент (Управління проектами)

 073

 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)

 051

 Економіка (Економіка довкілля і природних ресурсів)

 075

 Маркетинг

292

Міжнародні економічні відносини 

051

Економіка (Інформаційні технології в бізнесі)

 

МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КодНайменування спеціальності

 274

 Автомобільний транспорт

 275

 Транспортні технології (Автомобільний транспорт)

 133

 Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)

 133

 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)

 184

 Гірництво

 

ІНСТИТУТ ПРАВА

КодНайменування спеціальності

 011

 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)

 073

 Менеджмент (Управління навчальним закладом)

 074

 Публічне управління та адміністрування (Державна служба)

 081

 ПравоПовідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці