Спеціальності за ступенем Бакалавр

 

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

КодНайменування спеціальності

 113

 Прикладна математика

 122

 Комп’ютерні науки

 123 

 Комп’ютерна інженерія

 141 

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 151 

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

121

Інженерія програмного забезпечення

 122 

 Комп’ютерні науки (за освітньою програмою «Інформатика» Державного університету “Люблінська політехніка” (м. Люблін, республіка Польща))

 

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

КодНайменування спеціальності

 101

 Екологія

 183

 Технології захисту навколишнього середовища

 193 

 Геодезія та землеустрій

 201 

 Агрономія

 207 

 Водні біоресурси та аквакультура

 227 

 Фізична терапія, ерготерапія (фізична реабілітація)

 242 

 Туризм

 

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

КодНайменування спеціальності

 191

 Архітектура та містобудування

 192

 Будівництво та цивільна інженерія

 263 

 Цивільна безпека (Охорона праці)

 

ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

КодНайменування спеціальності

 103

 Науки про Землю (Геологія)

103

 Науки про Землю (Гідрометеорологія)

 144

 Теплоенергетика

 145 

 Гідроенергетика

 192 

 Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехнічне будівництво)

 192 

 Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехніка (водні ресурси))

 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КодНайменування спеціальності

 051

 Економіка (Управління персоналом та економіка праці)

 051

 Економіка (Економічна кібернетика)

051

Економіка (Бізнес-аналітика)

 292 

 Міжнародні економічні відносини

 071 

 Облік і оподаткування

 072 

 Фінанси, банківська справа та страхування

 073 

 Менеджмент

 075 

 Маркетинг

 076 

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)

 281

Публічне управління та адміністрування

 073 

 Менеджмент (за освітньою програмою Державного університету “Люблінська політехніка” (м. Люблін, республіка Польща))

 

МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КодНайменування спеціальності

 133

 Галузеве машинобудування

 184

 Гірництво

 274 

 Автомобільний транспорт

 275 

 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

 

ІНСТИТУТ ПРАВА

КодНайменування спеціальності

 081

 ПравоПовідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці