Умови прийому на навчання за ступенем «БАКАЛАВР» на основі ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

Положення про організацію прийому на навчання до Національного університету водного господарства та природокористування за ступенем «Бакалавр» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»  (далі – Положення) розроблене відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року №1236, Правил прийому на навчання до Національного університету водного господарства та природокористування у 2017 році (далі – Правила), затверджених 13 грудня 2016 року, Положення про Приймальну комісію Національного університету водного господарства та природокористування, затвердженого 13 грудня 2016 року.

Для випускників та студентів випускового курсу навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або навчаються за освітньо-професійною програмою «Молодший спеціаліст» на випускових курсах і які бажають змінити обрану спеціальність (вступити за неспорідненою спеціальністю), але при цьому не втратити час на навчання, наш університет пропонує заочні підготовчі курси для випускників коледжів, де Ви до початку Вступної кампанії зможете вивчити і здати дисципліни академічної різниці. Таку категорію вступників університет приймає на третій (четвертий) курс. Крім того ця категорія вступників буде мати можливість прийняти участь у конкурсі на місця державного замовлення на визначені в Правилах прийому спеціальності.

Положення про порядок зарахування на підготовчі курси наведено нижче.

 
ПОЛОЖЕНЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ «БАКАЛАВР» НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок зарахування на заочні (дистанційні) підготовчі курси випускників і студентів випускних курсів навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації для підготовки до вступу до НУВГППовідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці