Фахові вступні випробування за ступенем магістр

ПРОГРАМА вступного іспиту з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (англійської, німецької, французької, іспанської)

за ступенем ОКР спеціаліст та ступенем магістр

ПРОГРАМА вступного іспиту з української мови як іноземної

для прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра іноземних громадян та осіб без громадянства

Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 191 "Архітектура та містобудування"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Автомобільні дороги та аеродроми)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Міське будівництво і господарство)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Промислове та цивільне будівництво)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Водопостачання та водовідведення)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Теплогазопостачання і вентиляція)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем магістр спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Мости і транспортні тунелі)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем магістр спеціальності 263 "Цивільна безпека"

Навчально-науковий механічний інститут

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 274 "Автомобільний транспорт"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 184 "Гірництво"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" (Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»

Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Гідромеліорація, Раціональне використання і охорона водних ресурсів, Водогосподарське та природоохоронне будівництво)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Гідротехнічне будівництво)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 145 "Гідроенергетика"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 144 "Теплоенергетика"

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" (Землеустрій та кадастр, Геоінформаційні системи та технології)

Програма додаткового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ МАГІСТР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 201 "АГРОНОМІЯ"

2017

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальностей 207 "Водні біоресурси та аквакультура" (Водні біоресурси, Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальностей 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем магістр спеціальності 227 "Фізична реабілітація"

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем магістр спеціальності 051 «Економіка» (Економіка довкілля і природних ресурсів)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем магістр спеціальності 073 "Менеджмент" (Менеджмент організацій і адміністрування, Менеджмент інноваційної діяльності, Менеджмент природоохоронної діяльності, Управління проектами) та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст спеціальності 073 "Менеджмент" (Менеджмент організацій і адміністрування)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 071 "Облік і оподаткування"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістра спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (Економіка підприємства)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем магістр спеціальності 073 "Менеджмент" (Управління фінансово-економічною безпекою)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем магістр спеціальності 051 "Економіка" (Управління персоналом і економіка праці)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем магістр спеціальності 075 "Маркетинг"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем магістр спеціальності 056 "Міжнародні економічні відносини"

Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр спеціальності 113 "Прикладна математика"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем магістр спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"

Навчально-науковий інститут права

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем магістр спеціальності 074 "Публічне управління та адміністрування" (Державна служба)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем магістр спеціальності 011 "Науки про освіту" (Педагогіка вищої школи)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем магістр спеціальності 081 "Право"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем магістр спеціальності 073 "Менеджмент" (Управління навчальним закладом)

Програми додаткових вступних випробувань при вступі за неспорідненими спеціальностями для здобуття ступеня магістра

 

Програма додаткового вступного випробування спеціальності 201 "АГРОНОМІЯ"

2017

Програма додаткового вступного випробування спеціальності 081 "ПРАВО"

2017Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці