Програми фахових вступних випробувань для прийому на навчання за ступенем бакалавр на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Навчально-науковий механічний інститут

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 274 "Автомобільний транспорт"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 184 "Гірництво"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»

Навчально-науковий інститут будівництво та архітектри

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем спеціальності 263 "Цивільна безпека"

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

2017

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 191 "Архітектура та містобудування"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр напряму підготовки "Будівництво" (професійного спрямування "Теплогазопостачання і вентиляція")

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр напряму підготовки "Будівництво" (професійного спрямування "Водопостачання та водовідведення")

 Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 145 "Гідроенергетика"

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Гідротехніка (водні ресурси))

2017

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Гідротехнічне будівництво)

2017

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 144 "Теплоенергетика"

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 103 "Науки про землю" (Геологія)

2017

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 103 "Науки про Землю" (Гідрометеорологія)

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою   

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 201 "Агрономія"

2017

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

2017

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 242 "Туризм"

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 227 "Фізична терапія, ерготерапія"

2017

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 "Облік і оподаткування"

2017

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030508 "Фінанси і кредит"

2017

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 075 "Маркетинг"

2017

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 "Міжнародні економічні відносини"

2017

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 "ЕКОНОМІКА" (Управління персоналом і економіка праці)

2017

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент»

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 "ЕКОНОМІКА" (Економічна кібернетика)

2017

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 074 "Публічне управління та адміністрування"

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029 "ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА" (ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ)

2017

Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 151 "Автоматизація та компютерно-інтегровані технології"

2017

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 122 "Комп’ютерні науки" (Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг)

2017

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"

2017

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

2017

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 113 "Прикладна математика"

2017

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія"

Навчально-науковий інститут права

Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 "Право"

2017Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці