Фахові вступні випробування, ОКР молодший спеціаліст

Навчально-науковий механічний інститут

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 274 "Автомобільний транспорт"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 184 "Гірництво"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»

Навчально-науковий інститут будівництво та архітектри

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем спеціальності 263 "Цивільна безпека"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 191 "Архітектура та містобудування"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр напряму підготовки "Будівництво" (професійного спрямування "Теплогазопостачання і вентиляція")

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр напряму підготовки "Будівництво" (професійного спрямування "Водопостачання та водовідведення")

 Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 145 "Гідроенергетика"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Раціональне використання і охорона водних ресурсів, Гідромеліорація, Водогосподарське та природоохоронне будівництво)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Гідротехнічне будівництво)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 144 "Теплоенергетика"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 103 "Науки про Землю" (Геологія)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр напряму підготовки 6.040103 «Геологія»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 103 "Науки про Землю" (Гідрометеорологія)

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою   

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 201 "Агрономія"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр напряму підготовки 6.090101 "Агрономія"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальностей 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 242 "Туризм"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 227 "Фізична реабілітація"

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 071 "Облік і оподаткування"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 075 "Маркетинг"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом і економіка праці"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика"

Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 151 “Автоматизація та компютерно-інтегровані технології”"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 113 "Прикладна математика"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр напряму підготовки 6.050102 “Комп'ютерна інженерія”

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр напряму підготовки 6.050101 “Комп'ютерні науки” (нормативний термін навчання 2 роки)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр напряму підготовки 6.050101 “Комп'ютерні науки” (нормативний термін навчання 3 роки)

Навчально-науковий інститут права

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 081"Право"

РОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (Документознавство та інформаційна діяльність)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

за ступенем бакалавр спеціальності 074 "Публічне управління та адміністрування"Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці